Кільця Ньютона

Міністерство освіти і науки України
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ
Кафедра фізики і хімії
Лабораторна робота №6.1
Кільця Ньютона
( учбово-методичний посібник)

Розробив доцент Горюк.А.А.
Посібник затверджений на засіданні
кафедри, протокол №4 від 21.02.2004р.
 
Одеса 2004 р.

Категория: Методички / Методички по физике

 

ШТУЧНЕ ПОДВІЙНЕ ПРОМЕНЕЗАЛОМЛЕННЯ

Міністерство освіти і науки України
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ
Кафедра фізики і хімії
Лабораторна робота № 6.4
ШТУЧНЕ ПОДВІЙНЕ ПРОМЕНЕЗАЛОМЛЕННЯ
(Учбово-методичний посібник)

Переробив доцент Горюк А.А.
Посібник затверджений на засіданні
кафедри, протокол № 4 від 21.02.2003 р.
 
Одеса - 2003

Категория: Методички / Методички по физике

 

ЗАКОН МАЛЮСА

Міністерство освіти і науки України
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ
Кафедра фізики і хімії
Лабораторна робота № 6.3
ЗАКОН МАЛЮСА
(Учбово-методичний посібник).

Переробив доцент Горюк А.А.
Посібник затверджений на засіданні
кафедри, протокол № 4 від 21.02.2003р.
 
Одеса - 2003 р.

Категория: Методички / Методички по физике

 

ВИВЧЕННЯ ДИФРАКЦІЙНИХ СПЕКТРІВ

Міністерство освіти і науки України
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ
Кафедра фізики і хімії
Лабораторна робота № 6.2
ВИВЧЕННЯ ДИФРАКЦІЙНИХ СПЕКТРІВ
(Учбово-методичний посібник)

Розробив доц. Горюк А.А.
Затверджено на засіданні кафедри 21 лютого 2004 р., протокол № 4
 
Одеса - 2004

Категория: Методички / Методички по физике

 

Вивчення стоячих електромагнітних хвиль за допомогою двохпровідної лінії (метод Лехера)

Міністерство освіти і науки України
Одеська національна морська академія
Кафедра фізики і хімії
Лабораторна робота № 5-7
Вивчення стоячих електромагнітних хвиль за допомогою двохпровідної лінії (метод Лехера)
ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ
 

Склали: В.І. Михайленко,
А.А.Горюк,
Ф.О.Птащенко
Посібник затверджено на
засіданні кафедри,
протокол № 2 від 17.09.2009
 
Одеса – 2009
 

Категория: Методички / Методички по физике

 

Визначення відношення заряду електрона до його маси

Міністерство освіти і науки України
Одеська національна морська академія
Кафедра фізики і хімії
Лабораторна робота № 5-6
Визначення відношення заряду електрона до його маси
ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ

Склали: В.І. Михайленко,
А.А.Горюк,
Ф.О.Птащенко
Посібник затверджено на
засіданні кафедри,
протокол № 2 від 17.09.2009
 
Одеса 2009

Категория: Методички / Методички по физике

 

Визначення концентрації носіїв заряду за допомогою ефекту Холла

Міністерство освіти і науки України
Одеська національна морська академія
Кафедра фізики і хімії
Лабораторна робота № 5-5
Визначення концентрації носіїв заряду за допомогою ефекту Холла
ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ

Склали: В.І. Михайленко,
А.А.Горюк,
Ф.О.Птащенко
Посібник затверджено на
засіданні кафедри,
протокол № 2 від 17.09.2009
 
Одеса – 2009

Категория: Методички / Методички по физике

 

Дослідження петлі гістерезіса феромагнетика за допомогою електронного осцилографа

Міністерство освіти і науки України
Одеська національна морська академія
Кафедра фізики і хімії
Лабораторна робота №5-4
Дослідження петлі гістерезіса феромагнетика за допомогою електронного осцилографа
ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ

Склали: В.І. Михайленко,
А.А.Горюк,
Ф.О.Птащенко
Посібник затверджено на
засіданні кафедри,
протокол № 2 від 17.09.2009
 
Одеса – 2009

Категория: Методички / Методички по физике

 

Визначення відносної діелектричної проникності твердого діелектрика за допомогою резонансу напруг і струмів

Міністерство освіти і науки України
Одеська національна морська академія
Кафедра фізики і хімії
Лабораторна робота № 5-3
Визначення відносної діелектричної проникності твердого діелектрика за допомогою резонансу напруг і струмів
ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ

Склали: В.І. Михайленко,
А.А.Горюк,
Ф.О.Птащенко
Посібник затверджено на
засіданні кафедри,
протокол № 2 від 17.09.2009
 
Одеса – 2009

Категория: Методички / Методички по физике

 

Дослідження залежності індуктивності соленоїда від числа його витків

Міністерство освіти і науки України
Одеська національна морська академія
Кафедра фізики і хімії
Лабораторна робота № 5-2
Дослідження залежності індуктивності соленоїда від числа його витків
ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ
 
Склали: В.І. Михайленко,
А.А.Горюк,
Ф.О.Птащенко
Посібник затверджено на
засіданні кафедри,
протокол № 2 від 17.09.2009
 
Одеса – 2009

Категория: Методички / Методички по физике