ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ТИСКУ НАСИЧЕНОЇ ПАРИ ВІД ТЕМПЕРАТУРИ І ОБЧИСЛЕННЯ МОЛЯРНОЇ ТЕПЛОТИ ВИПАРОВУВАННЯ

Міністерство освіти і науки України
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ
Кафедра фізики і хімії
Лабораторна робота № 2.4а
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ТИСКУ НАСИЧЕНОЇ ПАРИ ВІД ТЕМПЕРАТУРИ І ОБЧИСЛЕННЯ МОЛЯРНОЇ ТЕПЛОТИ ВИПАРОВУВАННЯ

(Учбово-методичний посібник)
Склав доц. Харін Г. Г.
Затверджено на засіданні кафедри
16.02.2011 р., протокол № 4
 
Одеса –2011

Категория: Методички / Методички по физике

 

ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТУ В'ЯЗКОСТІ РІДИН МЕТОДОМ ЦИЛІНДРІВ, ЩО ОБЕРТАЮТЬСЯ

Міністерство освіти і науки України
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ
Кафедра фізики і хімії
Лабораторна робота № 2.3 в
ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТУ В'ЯЗКОСТІ РІДИН МЕТОДОМ ЦИЛІНДРІВ, ЩО ОБЕРТАЮТЬСЯ
(Учбово-методичний посібник)
 

Склав доц. Харін Г.Г.
Затверджено на засіданні кафедри
3 жовтня 2003 р., протокол № 3
 
 
Одеса 2004

Категория: Методички / Методички по физике

 

ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТУ В'ЯЗКОСТІ РІДИН МЕТОДОМ СТОКСА

Міністерство освіти і науки України
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ
Кафедра фізики і хімії
Лабораторна робота № 2.3 б
ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТУ В'ЯЗКОСТІ РІДИН МЕТОДОМ СТОКСА
(Учбово-методичний посібник)

Склав доц. Харін Г. Г.,
редагував доц. Шакун К.С.
Затверджено на засіданні кафедри
16 лютого 2011 р., протокол № 4
 
Одеса – 2011

Категория: Методички / Методички по физике

 

ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТУ В'ЯЗКОСТІ ПОВІТРЯ МЕТОДОМ ПУАЗЕЙЛЯ

Міністерство освіти і науки України
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ
Кафедра фізики і хімії
Лабораторна робота № 2.3 а
ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТУ В'ЯЗКОСТІ ПОВІТРЯ МЕТОДОМ ПУАЗЕЙЛЯ
 

(Учбово-методичний посібник)
Склав доц. Харін Г.Г.
Затверджено на засіданні кафедри
3 жовтня 2003 р., протокол № 3
 
Одеса 2004

Категория: Методички / Методички по физике

 

ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІН ЕНТРОПІЇ В НЕОБОРОТНИХ ПРОЦЕСАХ ТЕПЛООБМІНУ

Міністерство освіти і науки України
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ
Кафедра фізики і хімії
Лабораторна робота № 2-2
ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІН ЕНТРОПІЇ В НЕОБОРОТНИХ ПРОЦЕСАХ ТЕПЛООБМІНУ
(Вказівки до лабораторної роботи)

Склали:
проф. Михайленко В.І.
доц. Поповський Ю.М.
доц. Харін Г.Г.
Затверджено на засіданні кафедри 3 жовтня 2003 р., протокол № 3
 
Одеса - 2004

Категория: Методички / Методички по физике

 

ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІН ЕНТРОПІЇ В НЕОБОРОТНИХ ПРОЦЕСАХ ТЕПЛООБМІНУ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ

Міністерство освіти і науки України
Одеська національна морська академія
Кафедра фізики і хімії
Лабораторна робота № 2-2
ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІН ЕНТРОПІЇ В НЕОБОРОТНИХ ПРОЦЕСАХ ТЕПЛООБМІНУ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ
 

Склали: В.І. Михайленко,
Ф.О.Птащенко
Посібник затверджено на
засіданні кафедри,
протокол № 4, від 16.02.2011
 
 
Одеса – 2011

Категория: Методички / Методички по физике

 

Визначення коефіцієнту Пуассона методом адіабатного розширення і стиснення

0
Міністерство освіти і науки України
Одеська національна морська академія
Кафедра фізики і хімії
Лабораторна робота № 2.1
Визначення коефіцієнту Пуассона методом адіабатного розширення і стиснення
(учбово-методичний посібник)

Склав доц. Харін Г.Г.,
редагував доц. Шакун К.С.
Затверджено на засіданні кафедри
протокол № 4, 16.02.2011 р.
 
Одеса - 2011

Категория: Методички / Методички по физике

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ЛОБОВОГО ОПОРУ ВІД ФОРМИ ТІЛА

Міністерство освіти і науки України
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ
Кафедра фізики і хімії
Лабораторна робота № 1.8
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ЛОБОВОГО ОПОРУ ВІД ФОРМИ ТІЛА
(Учбово-методичний посібник)
Склав проф. Михайленко В.І.
Затверджено на засіданні кафедри
16.02.2011 р., протокол №4
 
Одеса - 2011

Категория: Методички / Методички по физике

 

ВИЗНАЧЕННЯ ШВИДКОСТІ ПОЛЬОТУ КУЛІ, УДАР ДВОХ КУЛЬ

Міністерство освіти і науки України
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ
Кафедра фізики і хімії
ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ
№ 1.6. ВИЗНАЧЕННЯ ШВИДКОСТІ ПОЛЬОТУ КУЛІ
№ 1.7. УДАР ДВОХ КУЛЬ

(Вказівки до лабораторних робіт)
Склали: доц. Горюк А.А.,
проф. Михайленко В.І.
Затверджено на засіданні кафедри
протокол №4, 16.02.2011 р.
 

Одеса - 2011

Категория: Методички / Методички по физике

 

ПРЕЦЕСІЯ ГІРОСКОПА

Міністерство освіти і науки України
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ
Кафедра фізики і хімії
Лабораторна робота № 1.5
ПРЕЦЕСІЯ ГІРОСКОПА

(Вказівки до лабораторної роботи)
Склав проф. Михайленко В.І.
Затверджено на засіданні кафедри
протокол №4, 16.02.2011 р.
 
Одеса – 2011

Категория: Методички / Методички по физике