Правила Кірхгофа

Міністерство освіти і науки України
Одеська національна морська академія
Кафедра фізики і хімії
Лабораторна робота № 4-8
Правила Кірхгофа
ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ

Склали: А.А.Горюк,
Ф.О.Птащенко
Посібник затверджено на
засіданні кафедри,
протокол №____ від ________
 
Одеса – 2009

Категория: Методички / Методички по физике

 

Ефект Пельтьє

Міністерство освіти і науки України
Одеська національна морська академія
Кафедра фізики і хімії
Лабораторна робота № 4-7
Ефект Пельтьє
ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ

Склали: В.І. Михайленко,
А.А.Горюк,
Ф.О.Птащенко
Посібник затверджено на
засіданні кафедри,
протокол № 2 від 17.09.2009
 
Одеса – 2009

Категория: Методички / Методички по физике

 

Вивчення властивостей сегнетоелектриків

Міністерство освіти і науки України
Одеська національна морська академія
Кафедра фізики і хімії
Лабораторна робота № 4-5
Вивчення властивостей сегнетоелектриків
ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ

Склали: В.І. Михайленко,
А.А.Горюк,
Ф.О.Птащенко
Посібник затверджено на
засіданні кафедри,
протокол № 2 від 17.09.2009
 
Одеса – 2009

Категория: Методички / Методички по физике

 

Градуювання термопари

Міністерство освіти і науки України
Одеська національна морська академія
Кафедра фізики і хімії
Лабораторна робота № 4-4
Градуювання термопари
ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ

Склали: В.І. Михайленко,
А.А.Горюк,
Ф.О.Птащенко
Посібник затверджено на
засіданні кафедри,
протокол № 2 від 17.09.2009
 
Одеса – 2009
 

Категория: Методички / Методички по физике

 

Нульовий метод вимірювання опорів

Міністерство освіти і науки України
Одеська національна морська академія
Кафедра фізики і хімії
Лабораторна робота № 4-2
Нульовий метод вимірювання опорів
(метод моста)
ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ

Склали: В.І. Михайленко,
А.А.Горюк,
Ф.О.Птащенко
Посібник затверджено на
засіданні кафедри,
протокол № 2 від 17.09.2009
 
Одеса – 2009

Категория: Методички / Методички по физике

 

Дослідження залежності корисної потужності і коефіцієнта корисної дії джерела струму від сили струму та зовнішнього опору

Міністерство освіти і науки України
Одеська національна морська академія
Кафедра фізики і хімії
Лабораторна робота № 4-1
Дослідження залежності корисної потужності і коефіцієнта корисної дії джерела струму від сили струму та зовнішнього опору
ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ
 
Склали: В.І. Михайленко,
А.А.Горюк,
Ф.О.Птащенко
Посібник затверджено на
засіданні кафедри,
протокол № 2 від 17.09.2009
 
Одеса – 2009
 

Категория: Методички / Методички по физике

 

ДОДАВАННЯ ВЗАЄМНО ПЕРПЕНДИКУЛЯРНИХ КОЛИВАНЬ. ФІГУРИ ЛІССАЖУ

Міністерство освіти і науки України
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ
Кафедра фізики і хімії
Лабораторна робота № 3.4
ДОДАВАННЯ ВЗАЄМНО ПЕРПЕНДИКУЛЯРНИХ КОЛИВАНЬ. ФІГУРИ ЛІССАЖУ
(Вказівки до лабораторної роботи)

Склав проф. Михайленко В.І.
Затверджено на засіданні кафед-ри 21 лютого 2009 р., протокол № 4
 
Одеса–2009

Категория: Методички / Методички по физике

 

ВИЗНАЧЕННЯ ШВИДКОСТІ ЗВУКОВИХ ХВИЛЬ У ПОВІТРІ МЕТОДОМ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ

Міністерство освіти і науки України
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ
Кафедра фізики і хімії
Лабораторна робота № 3.3
ВИЗНАЧЕННЯ ШВИДКОСТІ ЗВУКОВИХ ХВИЛЬ У ПОВІТРІ МЕТОДОМ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ
(Вказівки до лабораторної роботи)
 
Склав проф. Михайленко В.І.
Затверджено на засіданні кафед-ри 21 лютого 2009 р., протокол № 4
 
Одеса – 2009

Категория: Методички / Методички по физике

 

ВИМУШЕНІ КОЛИВАННЯ

Міністерство освіти і науки України
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ
Кафедра фізики і хімії
Лабораторна робота № 3.2
ВИМУШЕНІ КОЛИВАННЯ
(Вказівки до лабораторної роботи)

Склав проф. Михайленко В.І.
Затверджено на засіданні кафедри 21 лютого 2009 р., протокол № 4
 
Одеса – 2009

Категория: Методички / Методички по физике

 

ЗАГАСАЮЧІ КОЛИВАННЯ

0
Міністерство освіти і науки України
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ
Кафедра фізики і хімії
Лабораторна робота № 3.1
ЗАГАСАЮЧІ КОЛИВАННЯ
(Вказівки до лабораторної роботи)
 
Склав проф. Михайленко В.І.
Затверджено на засіданні кафед-ри 21 лютого 2009 р., протокол № 4
 
 
Одеса – 2009

Категория: Методички / Методички по физике